اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹/۱۲/۱۶
رابطين قرآني
رابطين اداره قران و عترت دانشگاه در سال 1397
 

رديف

نام و نام خانوادگي

محل خدمت

1


معاونت بهداشتي

2


معاونت دارو و غذا

3


معاونت آموزشي

4


معاونت تحقيقات و فناوري

5


معاونت دانشجويي و فرهنگي

6


دانشكده پرستاري و مامايي بروجن

7


دانشكده پرشكي

8


بيمارستان هاجر

9


بيمارستان كاشاني

10


بيمارستان بروجن

11


بيمارستان لردگان

12


بيمارستان فارسان

13


بيمارستان امام رضا اردل

14


بيمارستان امام رضا ناغان

15


معاونت درمان

16


شبكه شهركرد

17


شبكه بروجن

18


شبكه لردگان

19


شبكه كوهرنگ

20


شبكه اردل

21


شبكه فارسان

22


شبكه كيار

23


كلينيك امام علي

24


كلينيك حضرت رسول

25


دندانپزشكي رسالت

26


معاونت توسعه مديريت و منابع

 27
روانپزشكي سينا
 28
دانشكده پزشكي (كارشناس پژوهشي)
 29
دانشكده پزشكي (كارشناس كارگزيني)
 30
دانشكده پزشكي (كارشناس آموزشي)
 31
دانشكده دندانپزشكي
 32
گروه فني
 33
مديريت بودجه
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/18
تعداد بازدید:
477
آدرس : *شهركرد، بلوار كاشاني، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 2 *شهركرد، رحمتيه، معاونت فرهنگي و امور دانشجويي، طبقه2
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33331156 -038
quran@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/12/15
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal